طراحی لوگو


» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل حمید مشهدی زاده 1394/06/19 دسته بندی : روانشناسی 0

(مقدمه)
بيان مسأله
اهداف تحقيق
سوالات پژوهش
مفاهيم و متغيرهاي بکار رفته در پژوهش
پيشينه نظري پژوهش
مفهوم سلامت روان شناختي يا سلامت روان
مفهوم سلامت روان در نظريه هاي روانکاوي
مفهوم سلامت روان در نظريه رواني اجتماعي و زيستي آدلر  (1870)
نظريه اريکسون  (1963) در ارتباط با سلامت
نظريه کورت لوين )1890( در ارتباط با سلامت روان
مفهوم سالمندي در نظريه هاي مختلف
پيشينه پژوهشي
سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده هاي شهر اهواز
يافته ها
روش تحقيق
جامعه آماري
روش نمونه گيري
نمونه
روش گرد آوري اطلاعات
ابزار مورد استفاده پژوهش
شيوه تجزيه و تحليل داده
 نتايج
محدوديت هاي پژوهشي
پيشنهادات
منابع
پيوست
پرسش نامه GHQ

 


تعداد بازدید : 1994-->
خرید و دانلود | 4,700 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بررسي سلامت رواني كاركنان دانشگاههاي هنر و پيام نور حمید مشهدی زاده 1394/06/19 دسته بندی : روانشناسی 0

بيان مسأله
اهميت و ضرورت
اهداف تحقيق
هدف كلي
اهداف جزئي
متغيرهاي تحقيق
تعاريف مفهومي و عملياتي
مفهوم سلامت روان
سلامت رواني از نظر مكاتب مختلف
اصول سلامت رواني
هدف ايجاد سلامت روان
مكانيزم رواني و نقش آن در سلامت روان
جامعه تحقيق
نمونه تحقيق
ابزار تحقيق
روش نمره گذاري
موارد كاربرد و محدوديت هاي GHQ
تجزيه و تحليل داده ها
توصيف و تحليل داده ها
فرضيه آزمايي
محدوديتها
پيشنهادات
پيوست
فهرست جداول
فهرست نمودارها

 


تعداد بازدید : 1812-->
خرید و دانلود | 8,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي شهر نيشابور در سال 1386 حمید مشهدی زاده 1394/06/19 دسته بندی : روانشناسی 0

كليات و مقدمه
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه ها و سئوالات تحقيق
متغيرهاي تحقيق
تعريف مفهومي و عملياتي
پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري
پيشينه نظري تحقيق
پيشينه عملي تحقيق
روش شناسي تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه تحقيق
ابزار تحقيق
اعتبار پرسشنامه
روش جمع آوري اطلاعات و اجرا
تجزيه و تحليل آماري
يافته هاي تحقيق
داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه
ميانگين سلامت رواني جامعه مورد مطالعه
تجريه و تحليل فرضيه و سئوالات تحقيق
بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات تحقيق
منابع تحقيق
پيوست
فهرست جداول
فهرست نمودارها

 


تعداد بازدید : 1890-->
خرید و دانلود | 17,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستی حمید مشهدی زاده 1394/06/19 دسته بندی : روانشناسی 0

مقدمه
مقدمه
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه ها و سئوالات تحقيق
متغيرهاي تحقيق
تعريف مفهومي و عملياتي
پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري
پيشينه عملي تحقيق
روش شناسي تحقيق
روش تحقيق
جامعه
نمونه تحقيق
ابزار تحقيق
اعتبار پرسشنامه
روش جمع آوري اطلاعات و اجرا
تجزيه و تحليل آماري
يافته هاي تحقيق
داده هاي آماري
ميانگين سلامت رواني
تجريه و تحليل فرضيه
بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري كلي
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات تحقيق
منابع
پيوست

 


تعداد بازدید : 1889-->
خرید و دانلود | 9,200 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش 220 ص masoud 1393/08/26 دسته بندی : عمومی 0

1-1- مقدمه

    دورۀ نوجواني دوره اي است كه در مصادف با تغيير و انتقال در برگ[1]، 1990 ) . استقلال نسبي از والدين و وابستگي به گروه همسالان  و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خود و هويت يابي اجتماعي و جنسي ، اتتخاب رشته تحصيلي ، برنامه ريزي براي دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملي هستند كه براي نوجوانان تنيدگي هايي را ايجاد مي كنند (فورنت[2] و همكاران ،1998 ) اين عوامل تنيدگي زا توأم با خواست ها و تقاضا هاي آموزشي در محيط مدرسه و انتظارات والدين از نوجوانان ، سلامت و بهداشت رواني آنها را به مخاطره مي اندازد و بر عملكرد كلي و تحصيلي آنها تأثير منفي مي گذارد (نايمي[3] و واينيوماكي[4] ،1999 ) پژوهش ها حاكي است افرادي كه در رويارويي با چنين مسائلي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند ، آسب پذير بوده و مشكلاتي نظير افسردگي ، اضطراب ، تنهايي و احساس طرد شدگي ، كمرويي ، خشم ، تعارض بين فردي و....را تجربه  مي كنند. در عين  حال پژوهش هاي بيشماري حاكي است كه بسياري از مشكلات بهداشتي و اختلالات رواني – عاطفي ريشه هاي رواني – اجتماعي دارند و ارتقاي مهارتهاي مقابله اي و توانايي هاي رواني – اجتماعي در بهبود و سلامت روانشناختي افراد بسيار مؤثر است . اين توانايي ها فرد را براي مقابله مؤثر باموقعيت هاي تعارض زا ياري مي كند و شخص را قادر مي سازد تا در رابطه با ساير افراد جامعه ، فرهنگ و محيط خود به گونه اي  مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ويژه سلامت رواني خود را تامين كند . به همين دليل در سالهاي اخير آموزش مهارتهاي زندگي[5] براي آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهاي زندگي و ايجاد رفتارهاي مثبت و كاهش رفتارهاي منفي و در نتيجه دستيابي به زندگي موفقيت آميز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر كاران نظام هاي آموزشي قرار گرفته است.

 


[1]-Steinberg , I..

[2] -Fournet , D.N.                                                                                                                         

[3] -Niemi ,P.M.

[4] -Vainiomaki , P.T.

[5] -Life Skills


تعداد بازدید : 2141-->
خرید و دانلود | 7,850 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
9